Contact

Living music
AMU – HAMU
Malostranské náměstí 13
118 00 Prague 1
Czech Republic
Phone: (+420) 234 244 143
E-mail: iva.oplistilova@hamu.cz

Editors

doc. MgA. Iva Oplištilová, Ph.D.
musicological texts
iva.oplistilova@hamu.cz

MgA, Karolína Bulínová, Ph.D.
choreological texts
karolina.bulinova@seznam.cz