Redakce

doc. MgA. Iva Oplištilová, Ph.D.
muzikologické texty
iva.oplistilova@hamu.cz

MgA. Karolína Bulínová, Ph.D.
choreologické texty
karolina.bulinova@seznam.cz


Redakční rada

Redakční rada je poradním orgánem redakce časopisu. Schází se nejméně jednou ročně, v případě potřeby mohou proběhnout jednání i per rollam. Rada se podílí na koncepci časopisu i dalších redakčních rozhodnutích. Členové Rady se aktivně podílejí také na kontaktování potencionálních autorů a případně jako recenzenti na recenzním řízení.

Karel Lill, M.A.
University of North Texas (USA)
Lill@umich.edu

Mg. art. Ivica Liszkayova, PhD.
VŠMÚ Bratislava (SK)
liszkayova@vsmu.sk

Doc. Mats Nilsson
Göteborgs Universitet (SWE)
mats.nilsson@gu.se

Matěj Kratochvíl, Ph.D.
Etnologický ústav AV ČR
kratochvil@eu.cas.cz

Mgr. Viktor Pantůček
Ph.D., Masarykova Universita
pantucek@phil.muni.cz

Prof. Mgr. Gremlicová, Ph.D.
HAMU
dorota.gremlicova@hamu.cz

Prof. PhDr. Jaromír Havlík, CSc.
HAMU
jaromir.havlik@hamu.cz

Prof. PhDr. Jan Hyvnar, CSc.
DAMU
janhyvnar@volny.cz

Prof. Mgr. Helena Kazárová, Ph.D.
HAMU
helena.kazarova@hamu.cz