Ivica Liszkayová:
Projekty Centra výskumu HTF VŠMU v spolupráci s Katedrou tanečnej tvorby HTF VŠMU v Bratislave od roku 2011

Materiály / Živá hudba 2022/13 / Publikováno 6. 12. 2023

2022/13
2021/12
2020/11
2019/10
2018/9
2017/8
2016/7
2015/6
2014/5