Margaret Collins Stoop:
Současná kompozice pro xiao

Stati a studie / Živá hudba 2021/12 / Publikováno 29. 4. 2022

Abstrakt (Plné znění článku v angličtině dostupné na EN verzi naší webové stránky) Tento článek pojednává o mezikulturním přístupu k hudební kompozici, konkrétně o mých vlastních skladbách pro xiao, čínskou bambusovou flétnu. Mezikulturní kompozice je zde chápána jako zapojení nezápadních nástrojů do souborů se západními orchestrálními nástroji a odráží snahu o integraci, při níž se hranice mezi různými žánry zmírňují nebo rozpouštějí. Znalost původního kontextu nezápadních nástrojů vede k jejich začlenění do nového prostředí a jeho proměnu. Cílem je rozšíření repertoáru nástrojů nad rámec toho, co je idiomatické, a objevování toho, co je pro nástroje idiomatické, odhaluje to, co idiomatické není. Výzkum předcházející práci na kompozicích pro xiao probíhal v akademické i praktické rovině. Zkoumán byl původní kontext nástroje i čínské lidové hudby obecně. Vlastní experimenty při hře na xiao vedly k objevu rozšířených technik, které lze začlenit do původních skladeb. Studie poskytuje stručný souhrn charakteristických rysů xiao a gesta, která jsou pro nástroj idiomatická, a následuje diskuse o dvou mých nedávných skladbách: Zephyr pro xiao, závěsný činel a violoncello a "Loons on the Lake", věta pro sólové xiao z rozsáhlejší skladby Bird Suite.


Článek vyšel v časopise Živá hudba 2021/12

2022/13
2021/12
2020/11
2019/10
2018/9
2017/8
2016/7
2015/6
2014/5