Blanka Marková:
Analýza kulturních politik a strategií v kontextu veřejné podpory současného tance

Stati a studie / Živá hudba 2022/13 / Publikováno 6. 12. 2023

Abstrakt (Plné znění článku v angličtině dostupné na EN verzi naší webové stránky) Česká republika v současné době diskutuje o roli kultury ve společnosti v souvislosti s postpandemickou situací a integrací uprchlíků z Ukrajiny. Kultura hraje v těchto procesech nepopiratelnou roli, má sociální, městské, environmentální a ekonomické dopady a uznávanou pozitivní roli v dopadu na pohodu a zdraví. Zejména tanec a pohybové umění mohou být prospěšné nejen při integraci cizinců, ale mohou také pomoci při zotavování z různých zdravotních indispozic nebo při zpomalování nemocí. Tanec a pohyb pomáhají při orientaci v prostoru, jsou součástí zdravého životního stylu, zpomalují stárnutí a jsou nástrojem komunikace. K podpoře rozvoje uměleckých, kulturních a tvůrčích aktivit jsou využívány kulturní politiky a strategie na mnoha úrovních. Národní kulturní politika by měla poskytnout rámec pro tvorbu strategických dokumentů na regionální a místní úrovni. Cílem studie je analyzovat a reflektovat kulturní politiky a strategie v kontextu podpory současného tance, nového cirkusu a rezidenčních pobytů. Výzkum a reflexe kulturních politik a strategií by měly odpovědět na otázky jako: Reflektují současné kulturní politiky a strategie současný tanec, nové cirkusy a rezidence? Využívají představitelé tanečního sektoru advokační sílu profesních sdružení? Souvisí podpora současného tance, nového cirkusu a rezidencí v kulturních politikách a strategiích s účastí umělců/tanečníků na tvorbě těchto dokumentů? Tento výzkum vychází ze dvou výzkumných projektů realizovaných v roce 2022.


Článek vyšel v časopise Živá hudba 2022/13

2022/13
2021/12
2020/11
2019/10
2018/9
2017/8
2016/7
2015/6
2014/5