Daniela Machová:
Situace tanečních badatelů v České republice

Stati a studie / Živá hudba 2022/13 / Publikováno 6. 12. 2023

Abstrakt Studie představuje situaci tanečních výzkumníků v České republice a odhaluje socioekonomické podmínky, v nichž je profese tanečního výzkumníka v současnosti vykonávána. Informace byly získány kvalitativním výzkumem na základě hloubkových individuálních rozhovorů s deseti respondenty spolupracujícími s výzkumnými organizacemi. Na základě analýzy dat autorka rozděluje podmínky ovlivňující práci výzkumníka do čtyř kategorií: intelektuální, institucionální, rodinné a zdravotní/fyzické zázemí. Ukazuje se, že pro výkon profese je stěžejní uspokojivé institucionální zázemí včetně odpovídajícího financování, které však v reálu chybí. Většina respondentů kombinuje výzkumnou činnost s dalšími pracovními povinnostmi v oboru i mimo něj a výzkum provádí ve svém volném čase s omezenou finanční podporou. Výzkum je tedy stimulován především vnitřní motivací.

Stáhnout PDF

2022/13
2021/12
2020/11
2019/10
2018/9
2017/8
2016/7
2015/6
2014/5