Daniela Machová, Dorota Gremlicová, Lucie Hayashi:
Tanec v ekonomických kontextech: teoretická východiska a praktické souvislosti

Stati a studie / Živá hudba 2020/11 / Publikováno 4. 12. 2021

2022/13
2021/12
2020/11
2019/10
2018/9
2017/8
2016/7
2015/6
2014/5