Lucie Hayashi:
(Ne)viditelný taneční výzkum

Stati a studie / Živá hudba 2022/13 / Publikováno 6. 12. 2023

Abstrakt Studie se zaměřuje na zmapování infrastruktury vědeckovýzkumných organizací v České republice, které se věnují výzkumu tance, jejich hodnocení a zviditelnění výsledků. Na základě programového prohlášení vlády, metodiky hodnocení a strategie komunikace vědy ukazuje slabiny oboru choreologie v ČR a nabádá k jeho větší popularizaci.

Stáhnout PDF

2022/13
2021/12
2020/11
2019/10
2018/9
2017/8
2016/7
2015/6
2014/5