Roman Zabelov:
Konstrukce elektromechanického akordeonu a možnosti jeho využití v kompoziční tvorbě

Stati a studie / Živá hudba 2022/13 / Publikováno 6. 12. 2023

Abstrakt V tomto článku referuji o probíhajícím doktorském výzkumu, na jehož základě bych měl navrhnout a následně zkonstruovat nový nástroj, elektromechanický akordeon určený pro živou produkci. První část popisuje známé historické příklady nástrojů, které mají příbuzný způsob tvoření tónů a zároveň podobným principem snímají zvuk. Druhá část pojednává o redukci standardní konstrukce akordeonu za účelem získání více místa uvnitř nástroje pro umístění elektroniky. Ve třetí části představuji konstrukci prvního prototypu elektromagnetického snímače. Na základě testovacích nahrávek ukazuji zvuková specifika zvoleného řešení. Finální část popisuje výslednou podobu nástroje.

Stáhnout PDF

2022/13
2021/12
2020/11
2019/10
2018/9
2017/8
2016/7
2015/6
2014/5