Terezie Švarcová:
Přístup autorů k vokální složce v rámci instrumentačního procesu

Stati a studie / Živá hudba 2021/12 / Publikováno 29. 4. 2022

Článek se zabývá uplatněním lidského hlasu v rámci instrumentačního procesu. Vymezuje tři základní situace, v nichž se může hlas nacházet: Dominantní úloha vokální složky, Hlas jako rovnocenný partner k ostatním nástrojům a Barevná úloha vokálního partu. Zmiňuje též užití hlasu jako doprovodu k ostatním nástrojům. Funkčnost zmíněných principů demonstrují vybrané ukázky z tvorby Arnolda Schönberga a Györgye Ligetiho. Příspěvek poukazuje na řadu faktorů, které lze v rámci tvorby zohlednit. Okrajově se dotýká souvislosti hlasového témbru a emoce.

2021/12
2020/11
2019/10
2018/9
2017/8
2016/7
2015/6
2014/5
2013/4