Terezie Švarcová:
Přístup autorů k vokální složce v rámci instrumentačního procesu

Stati a studie / Živá hudba 2021/12 / Publikováno 29. 4. 2022

Abstrakt V průběhu dvacátého století zařazují autoři do své tvorby nejrůznější hlasové projevy a představují lidský hlas v rozmanitých kompozičních kontextech. Předkládaný text se zabývá uplatněním lidského hlasu v rámci instrumentačního procesu. Uchopení vokální linky je rozděleno do tří základních oblastí. První je její dominantní úloha, v druhé oblasti je hlas rovnocenným partnerem k ostatním užitým nástrojům a třetí princip je definován jako barevná úloha vokální složky. Funkčnost zmíněných principů demonstrují vybrané ukázky z tvorby Arnolda Schönberga (Pierrot lunaire) a György Ligetiho (Aventures; Nouvelles Aventures). Text poukazuje na řadu faktorů, které může skladatel zohlednit při kompozici vokálně instrumentálního díla, aby výsledné provedení bylo úspěšné. Předkládá řadu podnětů k zamyšlení se nad pojetím pěvecké složky, které však nedojdou hlubší analýze. Okrajově se text dotýká souvislosti hlasového témbru a emoce. Studie primárně slouží jako výchozí bod k následné detailnější analýze v dizertační práci.

Stáhnout PDF

2022/13
2021/12
2020/11
2019/10
2018/9
2017/8
2016/7
2015/6
2014/5