Dorota Gremlicová:
Tanečníkova zpráva a divákovo potěšení. Úvahy o teoretických nástrojích pro intepretaci komunikačních aspektů současného tance

Stati a studie / Živá hudba 2022/13 / Publikováno 6. 12. 2023

Abstrakt Studie s názvem Tanečníkova zpráva a divákovo potěšení. Úvahy o teoretických nástrojích pro intepretaci komunikačních aspektů současného tance se zabývá fenoménem současného tance jako specifickým způsobem taneční komunikace. K teoretickým východiskům zakotveným ve fenomenologickém myšlení a idejích kinestézie a kinestetické empatie, která se využívají pro jeho intepretaci, přidává koncepty formulované v etnomuzikologickém a etnochoreologickém kontextu, jako jsou participační a prezentační tanec, prožitek flow a synchronizace při komunikaci. Pomocí těchto pojmů poukazuje na význam participační komunikace se sebou samým a s ostatními tančícími v povaze současného tance a tance jako symbolického kulturního fenoménu obecně. Myšlenky filosofa Roberta Pfallera o interpasivitě, delegování potěšení z nějaké činnosti, jako znaku současné kultury a umění, poskytly další úhel pohledu na zdroj divákova požitku ze sledování představení současného tance.

Stáhnout PDF

2022/13
2021/12
2020/11
2019/10
2018/9
2017/8
2016/7
2015/6
2014/5