Vojtěch Esterle:
Basová funkce jako projev periodicity v hudbě

Stati a studie / Živá hudba 2014/5 / Publikováno 4. 3. 2015

Abstrakt V této práci je nejprve definována funkce basu jako základu harmonické hierarchie. Dále jsou sledovány různé podoby basu v jednotlivých epochách hudebních dějin a jejich vztah k dobovým pojetím harmonie. V centru pozornosti jsou tři systémy harmonického značení – generálbas, funkční tonalita a jazzová harmonie. Práce je založena na myšlence příbuznosti principů zakládajících harmonickou a rytmickou hierarchii, díky níž může být basová funkce zastoupena i na úrovni rytmické pulsace.

Stáhnout PDF

2021/12
2020/11
2019/10
2018/9
2017/8
2016/7
2015/6
2014/5
2013/4