Jaromír Havlík:
Na okraj Sinfonie Luciana Beria. Několik analytických poznámek

Stati a studie / Živá hudba 2019/10 / Publikováno 9. 4. 2020

Abstrakt Analytické sondy do vybraných vrstev klíčového orchestrálního díla L. Beria. Sledovány zejména vrstva seriálních kompozičních technik, vrstva formy jednotlivých vět, vrstva kompozičních operací s textem (texty), vrstva prezentovaných a zprostředkovaných významů se zřetelem k Mahlerově II. symfonii (konkrétně k její 3. větě) a ke skladatelovým inspiracím dílem Claude Lévi-Strausse a Umberta Eca.

Stáhnout PDF

2022/13
2021/12
2020/11
2019/10
2018/9
2017/8
2016/7
2015/6
2014/5