Tatiana Škapcová:
Peter Kusý: Interpersonálna teória hudby. Teoretické východiská, výskumné rezultáty a možnosti aplikácie

Recenze / Živá hudba 2019/10 / Publikováno 8. 4. 2020

2022/13
2021/12
2020/11
2019/10
2018/9
2017/8
2016/7
2015/6
2014/5