Petr Zvěřina:
Between Categories

Stati a studie / Živá hudba 2016/7 / Publikováno 24. 5. 2017

Abstrakt Ve svém textu se věnuji důležitému rysu pozdních kompozic Mortona Feldmana, jenž má přímý vliv na možnost jejich analytického uchopení. Tyto skladby jsou notovány poměrně standardním způsobem – lze však tvrdit, že symboly, se kterými se setkáváme v partituře, nemusejí být vždy tím, čím se zdají. Neustále totiž dochází k míšení hranice mezi kompoziční a akustickou realitou. Nelze jednoznačně určit, z jakého úhlu bychom měli na tyto Feldmanovy kompozice nahlížet, pohybujeme se mezi různými jevy, nacházíme se mezi kategoriemi. Při zkoumání autorových kompozičních postupů se pokusím přihlédnout k jeho raným dílům – tento přístup usnadňuje porozumění procesům ve Feldmanových pozdních skladbách a rovněž poukazuje na celkovou integritu jeho kompozičního myšlení. Budu se také snažit své úvahy zasadit do širšího teoretického rámce – důležitým podnětem jsou pro mě některé myšlenky francouzského filozofa Gillesa Deleuze, na jejichž základě lze lépe pochopit dění ve Feldmanových pozdních dílech.

Stáhnout PDF

2022/13
2021/12
2020/11
2019/10
2018/9
2017/8
2016/7
2015/6
2014/5