Viktor Hruška:
Karel Slavoj Amerling v kontextu své doby

Stati a studie / Živá hudba 2012/3 / Publikováno 27. 5. 2012

Abstrakt Studie se zabývá osobností Karla Amerlinga, svérázné osobnosti dějin české hudební teorie 19. století. Pohlíží na jeho teoretické smýšlení jednak v kontextu doby a dále s ohledem na jeho další významné oblasti zájmu (pedagogika, filozofie ad.).

Stáhnout PDF

2021/12
2020/11
2019/10
2018/9
2017/8
2016/7
2015/6
2014/5
2013/4