Viktor Hruška:
Poznámky ke zrodu české hudební akustiky: od Ryby ke Strouhalovi

Stati a studie / Živá hudba 2015/6 / Publikováno 29. 3. 2016

Abstrakt Studie shrnuje vývoj české hudební akustiky v 19. století se zvláštním přihlédnutím k dílu Jakuba Jana Ryby, Čeňka Strouhala a některých dalších osobností. Je představeno historické pozadí a spojitosti s ostatními vědními obory. Rozebrána je jedna z prvních kapitol o hudební akustice v češtině v rámci většího pojednání, tzn. příslušné části z Rybových Počátečních a všeobecných základů a dále některé texty vybraných estetiků (Durdík, Stecker, Hostinský). Zmíněny jsou příspěvky matematiků a fyziků (Studnička, Mach, Doppler). Studii uzavírá kapitola o hudebních prvcích v akustice Čeňka Strouhala.

Stáhnout PDF

2022/13
2021/12
2020/11
2019/10
2018/9
2017/8
2016/7
2015/6
2014/5