Jaroslav Jiránek:
Problém systémového uchopení hudby jako jevu sociálně historicky rozrůzněného

Stati a studie / Živá hudba 1983 / Publikováno 24. 11. 1983

2022/13
2021/12
2020/11
2019/10
2018/9
2017/8
2016/7
2015/6
2014/5