Iva Oplištilová:
Puls ↔ gesto

Stati a studie / Živá hudba 2013/4 / Publikováno 29. 1. 2013

Abstrakt Tato studie je součástí větší práce zaměřené na vztah hudebního – prožívaného času a času fyzikálního, objektivního, měřitelného. Za klíčový moment tohoto vztahu považuji kinestetickou navázanost posluchače na puls přicházející zvnějšku, kdy převládají prospektivní strategie zpracování přicházejících zvukových podnětů. Opačným pólem je naprostá nezávislost posluchače na fyzikálním čase, kterou spojuji s reprezentací časových událostí v paměti a s převládajícím retrospektivním vyhodnocováním podnětů při poslechu. Této ose se budu věnovat – především obsahům klíčových hudebně-teoretických pojmů s tímto tématem souvisejícím: puls, tactus, groove, rytmus, metrum, hypermetrum, tempo, hybnost, rychlost, akcent. Setkala jsem se totiž s velkým rozptylem významů – v závislosti na zaměření autorů, projevují se také jazykové, geografické a historické odlišnosti. Ujasňování pojmů přirozeně a neplánovaně nabralo tvar srovnávání a integrace výseku české (konkrétně Tichého) terminologie do širšího kontextu anglicky psané mně dostupné literatury.

Stáhnout PDF

2022/13
2021/12
2020/11
2019/10
2018/9
2017/8
2016/7
2015/6
2014/5