Marc Sabat, Thomas Nicholson:
Kompaktní enharmonicky průchodný podprostor: Stern-Brocot a několik postřehů o sítích a spirálách

Stati a studie / Živá hudba 2020/11 / Publikováno 7. 6. 2021

Abstrakt (Plné znění článku v angličtině dostupné na EN verzi naší webové stránky) Je pravda, že temperace přináší zřejmé výhody, ale děje se tak vždy na úkor „zvukovosti přirozeného ladění“ intervalů, které se dají přesně intonovat sluchem. Skýtají ohromné možnosti odstupňování konsonance a disonance a představují dosud málo probádaný a fascinující skladebný potenciál. Studie navrhuje nový přístup založený na matematické Stern-Brocotova stromové struktuře. Umožňuje generování konečné množiny tónových výšek v just intonation, v níž může hudba volně modulovat, aniž by byla nutná temperace ladění.


Článek vyšel v časopise Živá hudba 2020/11

2021/12
2020/11
2019/10
2018/9
2017/8
2016/7
2015/6
2014/5
2013/4