Tomáš Krejča:
Tektonika. Koncepce a reflexe v českém prostředí

Stati a studie / Živá hudba 2018/9 / Publikováno 27. 4. 2019

Abstrakt Studie reflektuje různé koncepce českých autorů (mezi jinými Skuherský, Mukařovský, Janeček, Volek, Vostřák, Kohoutek, Risinger, Kresánek, Medek) vztahující se k fenoménu tektoniky. Stručně představuje její terminologickou genezi (časově i z hlediska její terminologické specifičnosti) a následně chronologicky sleduje tektoniku jako jev, hudebněteoretickou disciplínu, obecný strukturační princip a v dalších jejích podobách. Z dílčích reflexí, ať již teoretických či konkrétních kompozičních, skládá co možná nejucelenější obraz tektoniky. Studie se věnuje také srovnání tektonické strukturace a hudební formy resp. srovnání strukturace z hlediska tektonických principů a z hlediska principů formových a formotvorných. V závěru autor předkládá vlastní koncepci pojetí tektoniky, sestávající z pokusu o její definici z několika různých úhlů pohledu.

Stáhnout PDF

2021/12
2020/11
2019/10
2018/9
2017/8
2016/7
2015/6
2014/5
2013/4