Jaroslav Šťastný:
Hudební realista Hauke Harder

Stati a studie / Živá hudba 2015/6 / Publikováno 27. 3. 2016

Abstrakt Na rozdíl od tzv. „hudebních realistů“, jak jsou běžně označováni ti operní skladatelé, kteří se ve svých dílech zabývali „realistickými“ tématy, zabývá se německý skladatel Hauke Harder (1963) bezprostřední hudební realitou, jak ji představuje akustika. Jeho hlavním zájmem je kvalita intervalů, velmi často odvozených z harmonického spektra velmi hlubokých (a proto neslyšných) fundamentálů. Navzdory svému vědeckému školení (původním povoláním je fyzik) preferuje ve svém přístupu ke kompozici vybraných elementů raději intuici. Důležité pro jeho skladatelský vývoj směrem k extrémní prostotě a koncentraci na bezprostřední zážitek omozeného počtu tónů byly také vlivy z vizuální sféry: především malíř Rainer Grodnick a také filmaři Robert Bresson a Jasudžiró Ozu.

Stáhnout PDF

2022/13
2021/12
2020/11
2019/10
2018/9
2017/8
2016/7
2015/6
2014/5