Petr Zvěřina:
„I wanna do total serialisation freehand“

Stati a studie / Živá hudba 2018/9 / Publikováno 30. 4. 2019

Abstrakt V tomto textu se snažím o analytický průzkum kompoziční práce s tónovými výškami ve vybraných dílech amerického skladatele Mortona Feldmana. Sleduji především zacházení s chromatických totálem (chromatic field) a dále se věnuji intervalovému složení využitých patternů a akordů. Navazuji na svou předchozí studii Between Categories, v jejímž rámci jsem upozorňoval na „rozkročenost“ autorových skladeb mezi akustickou a kompoziční realitou. Zdůraznění vztahů v oblasti tónových výšek však neznamená, že si nejsem vědom dějů probíhajících v akustické realitě. Feldmanovy skladby neustále přecházejí mezi kompoziční a akustickou realitou, ale i když zaměříme svou pozornost na kompoziční realitu, zjistíme, že též zde dochází k volnostem a mnohoznačnostem. Předkládanou studií také reaguji na rozbory Feldmanových skladeb, které se zaměřují na zkoumání použitých tónových výšek a jejich rozvržení ve skladbě na základě pevně stanovených analytických metod. Domnívám se, že autorům takových analýz uniká určitá „vnitřní logika“, jež panuje v rámci těchto skladeb a která je obtížně uchopitelná zavedenými analytickými systémy. Svým textem se tedy snažím naznačit alternativní způsoby, jak k rozboru tónových výšek ve Feldmanových skladbách přistupovat.

Stáhnout PDF

2022/13
2021/12
2020/11
2019/10
2018/9
2017/8
2016/7
2015/6
2014/5