Marie Minářová:
K aplikaci francouzské varhanní literatury na české a německé nástroje

Stati a studie / Živá hudba 2020/11 / Publikováno 7. 6. 2021

Abstrakt Tato práce se zabývá francouzskými skladbami 17. - 19. století a jejich interpretací na české a německé varhany. Studie vychází z hlavních znaků varhanářství zkoumaných zemí (Francie, Čech, Německa) a zaměřuje se na prvky shodné, případně na alteraci prvků absenčních. Ze shromážděných informací o určitých typech varhan, dále ze zkušeností získaných z varhanních kurzů (2019) a od předních českých pedagogů, jsou navržená možná řešení, uplatnitelná v souvislosti s problematikou probíraného tématu.

Stáhnout PDF

2020/11
2019/10
2018/9
2017/8
2016/7
2015/6
2014/5
2013/4
2012/3