Alexandra Švehlová:
Klavírna tvorba Arthura Vincenta Louriého do roku 1922

Stati a studie / Živá hudba 2018/9 / Publikováno 28. 4. 2019

Abstrakt Štúdia je zameraná na klavírne dielo Arthura Vincenta Louriého (1892–1966) vo vybranom časovom období. Medzníkom sa stal rok skladateľovej emigrácie do západnej Európy, vzhľadom na experimentálnosť a nestálosť skladateľovho kompozičného jazyka práve pred jeho odchodom z vlasti. Štúdia ponúka i stručnejší náhľad do Louriého života, nakoľko sa nejedná o známu osobnosť dejín hudby. Hlavnú časť textu tvorí rozbor všetkých existujúcich Louriého klavírnych diel skomponovaných pred rokom 1922. Na základe analytickej práce a komparácií so skladbami iných skladateľov, predovšetkým Alexandra Skrjabina, štúdia ukazuje Louriého inšpiračné zdroje a charakteristiky a celkovú povahu jeho diela.

Stáhnout PDF

2022/13
2021/12
2020/11
2019/10
2018/9
2017/8
2016/7
2015/6
2014/5