Gunnar Linder:
Analýza formy: pojetí kata v japonské tradiční hudbě

Stati a studie / Živá hudba 2013/4 / Publikováno 28. 1. 2013

Abstrakt Ve své studii se pokouším o částečně nový způsob analýzy zvukových clusterů, které tvoří stavební bloky – kata – základního repertoáru japonské bambusové flétny shakuhachi. Tyto kata mohou být vnímány jako strukturální hudební entity, ale někteří japonští učenci je považují za nepostižitelné dané entity, implicitní ve všech formách tradičního umění, které kdy v Japonsku existovaly. Zpochybňuji nahlížení kata jako motivů a navrhuji novou terminologii, již považuji za vhodnou k popisu hudebních událostí, které se ve zvukových clusterech objevují.


Článek vyšel v časopise Živá hudba 2013/4

2021/12
2020/11
2019/10
2018/9
2017/8
2016/7
2015/6
2014/5
2013/4