Jan Slavík:
K přehledové stati Jiřího Mareše: Hudební představy, hudební představivost a mentální reprezentace hudby – podněty k diskusi.

Mimo rubriky / Živá hudba 2014/5 / Publikováno 6. 3. 2015

Abstrakt V 5. čísle Živé hudby (s. 92 – 114) z roku 2014 vyšla podnětná přehledová studie mého vzácného dlouholetého přítele a učitele, J. Mareše, pod názvem Hudební představy, hudební představivost a mentální reprezentace hudby. Autor v ní čtenářům poskytuje všeobecný náhled na současné psychologické pojetí hudebních představ a jejich uplatnění v hudební praxi. Ve svém textu se mimo jiné stručně zamýšlí i nad možnostmi pedagogického využití výzkumů hudební představivosti a v této souvislosti střízlivě konstatuje, že „sebedůkladnější zkoumání nižších úrovní (tj. základů hudebních představ) nám neumožní pochopit fungování […] vyšších úrovní“ (Mareš, cit. dílo, s. 113). Dodejme k tomu, že v hudební pedagogice je však přesto zapotřebí se nějak i v těchto vyšších úrovních zorientovat a domluvit se o nich co možno přesně a co možno konsenzuálně, abychom mohli hledat cesty, řečeno slovy Haddonové, „jak nejlépe rozvíjet schopnost lidí představovat si hudbu“ (in Mareš, cit. dílo, s. 111).

Stáhnout PDF

2022/13
2021/12
2020/11
2019/10
2018/9
2017/8
2016/7
2015/6
2014/5