Veronika Pániková:
Sebereflexe a taneční komunita jako témata 32. sympozia Etnochoreologické studijní skupiny

Festivaly a konference / Živá hudba 2022/13 / Publikováno 6. 12. 2023

2022/13
2021/12
2020/11
2019/10
2018/9
2017/8
2016/7
2015/6
2014/5