Pavel Zlámal:
Soudobá improvizace, nová hudba

Stati a studie / Živá hudba 2016/7 / Publikováno 24. 5. 2017

Abstrakt Text pojednává o problematice improvizace a jejího umístění v kontextu hudební praxe. Z pozice aktivního hráče a tvůrce v dané oblasti se autor zabývá principy improvizace, jejich uplatňováním v hudbě. Poznatky doprovází vlastními úvahami a reflexemi. Konfrontuje různé způsoby hudební improvizace, její význam ve formování volné hudby, přesah do společenského života a přístupu k životu.

Stáhnout PDF

2022/13
2021/12
2020/11
2019/10
2018/9
2017/8
2016/7
2015/6
2014/5